Ljubljana, 28. septembra (STA) – Slovenski športniki invalidi imajo še vedno težave pri dostopanju na športne objekte in pri uporabi teh za vadbo in tekmovanja, je pokazala raziskava v sklopu projekta Športna mreža enakih, ki ga je Zveza za šport otrok in mladine Slovenije organizirala skupaj z Zvezo za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijskim komitejem in Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS).

Osnovni cilj projekta je, da se odpravijo ovire, s katerimi se športniki invalidi srečujejo pri vstopanju in dostopu do športnih objektov ter pri izvajanju športnih programov v teh objektih. A anketa med slovenskimi športniki invalidi je pokazala, da se športniki invalidi srečujejo s številnimi arhitekturnimi ovirami, so sporočili iz OKS.


Največ težav je z neprimernim dostopom, saj pogosto manjkajo prilagojena dvigala. Nekateri objekti imajo poleg neprilagojenega vstopa tudi neprilagojen prostor za samo vadbo. Večina športnih objektov, ki so jih omenjali anketiranci, nima urejenih sanitarij za invalide ter ustreznih garderob ter tušev, pogosto manjkajo tudi parkirni prostori za invalide. Slaba je tudi informiranost o dostopnih športnih objektih.

Pri prenovi oziroma gradnji športnih objektov je treba upoštevati pravilnik, ki ureja dostop za invalide. Investitorji pogosto upoštevajo le minimalne zahteve pravilnika, a s tem ne rešijo vseh težav, s katerimi se srečujejo športniki invalidi. A kot menijo odgovorni v projektu, upoštevanje možnosti in prilagoditev objekta v zgodnjem načrtovanju ne predstavljata dodatnih stroškov in investicij, oz. so stroški manjši kot pri poznejši prilagoditvi.

Odgovorni v projektu Športna mreža enakih zato pozivajo investitorje, da v največji možni meri poleg zakonskih določil upoštevajo tudi dejanske želje in potrebe invalidov. Pri tem so pripravljeni tudi pomagati in svetovati.

Print Friendly, PDF & Email