Obveščamo Vas, da je v skladu s sklepom z 16. seje Upravnega odbora Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite (v nadaljevanju ZŠIS-POK), dne 13. februarja letos sestala Kandidacijska komisija ZŠIS-POK in pričela z aktivnostmi v zvezi s postopkom evidentiranja kandidatov za organe ZŠIS-POK v novem mandatu 2013-2017.

V priponki vam pošiljamo dopis s prilogami, ki je bil poslan elektronsko in fizično po navadni pošti vsem članicam ZŠIS-POK. Rok za oddajo pravilno izpolnjenega kandidacijskega lista je 29. marec 2013.

Dopis članicam ZŠIS-POK
Statut ZŠIS-POK
Kandidacijski list

Print Friendly, PDF & Email