V sklopu projekta GAZZ se pripravlja katalog nevladnih organizacij, športnih društev in zavodov, ki izvajajo programe promocije zdravja ter športnih in gibalnih aktivnosti za podjetja in druge organizacije. Vsak delodajalec mora po 32. členu ZVD promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.
Katalog bodo posredovali delodajalcem, da bodo lahko izbrali sebi najprimernejšo nevladno organizacijo, ki se ukvarja s promocijo zdravja in gibalnimi aktivnostmi na delovnem mestu. S tem nudijo pomoč delodajalcem pri izvedbi zakonsko predpisanih programov promocije zdravja na delovnem mestu ter krepijo nevladne organizacije. V elektronskem katalogu bo kratka predstavitev s kontaktnimi podatki vsake organizacije, ki se bo odzvala.

V prilogi dopis ter obrazec za vpis podatkov.

Dopis katalog

Priloga

Print Friendly, PDF & Email