Zveza za šport otrok in mladine Slovenije in konzorcijski partner Zavod APGA, zaključujemo projekt GAZZ – gibalna aktivnost za zdravje, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada. V letu in pol trajanja projekta smo bili aktivni na področju zagovorništva, javne uprave, v gospodarstvu, ter predvsem pri krepitvi nevladnih organizacij. Pripravili smo predloge k dopolnitvi Zakona o varnosti in zdravju pri delu, podali svoje mnenje k Osnutku državnih razvojnih prioritet in investicij RS za obdobje 2014-2020, k strategiji OKS – ZŠZ, k Osnutku operativnega programa za izvajanje kohezijske politike idr..

 

V javni upravi smo izvedli 8 delavnic na temo Zdrava hrbtenica, kjer smo po kratkem predavanju o tem, kakšna so tveganja za zdravje pri sedečih poklicih in kaj lahko sami naredijo med delovnim časom za svoje zdravje, prikazali in skupaj poskusili tudi kompenzacijska gibanja primerna za sedeče poklice. Udeležba je bila velika, prav tako pa tudi zadovoljstvo in sodelovanje udeležencev. Podobno delavnico smo izvedli tudi predstavnikom gospodarstva. Za nevladne organizacije smo organizirali različna srečanja, jim ponudili možnost brezplačnega svetovanja na različnih področjih, pripravili e-časopis, ter jih nenehno obveščali o dogodkih in aktivnostih. Izvedli smo 12 usposabljanj, na katera se je prijavilo čez 150 članov različnih organizacij. Z usposabljanji so bili zadovoljni, izrazili so tudi željo po nadaljnjem sodelovanju. Ob koncu smo pripravili spletni seznam nevladnih organizacij, ki izvajajo različne programe aktivnosti za zaposlene.

 

Program GAZZ smo predstavili tudi javnosti preko Vizite, Radia 1, Radia Maribor in Antene, ter različnih spletnih strani. Izdelali smo tudi letak za zaposlene in letak za delodajalce.

Radi pa bi predstavili tudi pet novih produktov, ki smo jih pripravili v času projekta, in sicer:
– dvourna teoretična in praktična delavnica “Kako lahko z gibalno aktivnostjo krepimo svoje zdravje na delovnem mestu”, ki je primerna za vsako organizacijo z zaposlenimi.
– Usposabljanje Spletno trženje, kot najbolj učinkovito trženje NVO, namenjeno nevladnim organizacijam.
– Usposabljanje Moje telo – moja odgovornost; Zdrava hrbtenica, prav tako za nevladne organizacije.
– Plakati GAZZ, s prikazanimi vajami za fizično naporne poklice, pretežno stoječe in pretežno sedeče poklice. Vaje so prikazane glede na način dela, zato so plakati primerni za vsako organizacijo z zaposlenimi.
– Ponujamo pa tudi izdelavo Analize gibalnih kompetenc zaposlenih, preko katere lahko podjetje kasneje naredi načrt promocije zdravja s konkretnim programom aktivnosti na individualni in skupinski ravni.

Ob koncu projekta vse nevladne organizacije vabimo na zaključno srečanje Mreže GAZZ, ki bo v četrtek, 29.5. 2014 ob 18. uri v prostorih Fakultete za šport v Ljubljani.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani http://www.gazz.si/.

 

Print Friendly, PDF & Email