V soboto, 4.7.15 je potekala še zadnja delavnica v okviru projekta »Mreža NVO za rekreacijo v naravi – Vsi v naravo!«, ki se z avgustom 2015 izteka. Da je tematika delavnice zanimiva in da je zbiranje sredstev eden izmed največjih izzivov organizacij, se je prav gotovo pokazalo. Kljub vročemu poletnemu dnevu, ki je kar vabil drugam, so bila vsa prosta mesta zasedena.

0707_delavnica

Pomen razpisov

Tematika je bila razdeljena v dva vsebinska sklopa. Predavateljica Veronika Vodlan, projektna svetovalka na CNVOS-u, je udeležencem v prvem delu približala pridobivanje sredstev prek lokalnih, nacionalnih ter EU razpisov. V drugem sklopu pa je predstavila pridobivanja sredstev s strani podjetij in posameznikov.

Bistvo: dobra zgodba

Tekom delavnice, ki je bila dinamična in interaktivna, smo prišli do zaključka, da je mogoče včasih za pridobitev sredstev potreben le drugačen pristop. Kot je dejala Veronika, osnova s katero lahko prepričamo druge, da namenijo sredstva prav naši organizaciji je dobra zgodba. Ko razmišljamo o pridobivanju sredstev, imejmo v mislih, katera zgodba bi odprla našo denarnico in da so vedno ljudje tisti, ki odločajo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacije se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov; razvojne prioritete »Institucionalna in administrativna usposobljenost«; prednostne usmeritve »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.

Print Friendly, PDF & Email