Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite (ZŠIS-POK), skupaj s partnerji omogoča invalidom oziroma gibalno oviranim ogled finala svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici. Udeležencem bo, na kar najbolj prijazen način, z čim manj logističnimi ovirami/zagatami, prevozom na relaciji Ljubljana-Planica-Ljubljana, omogočen brezplačen ogled posameznega dneva tekmovanja (22., 23. in 25.3. 2018).  ZŠIS-POK v ta namen organizira nagradno igro s katero bo 10 invalidom (plus 1 spremljevalec na vsakega invalida) omogočen ogled posameznega tekmovalnega dneva. V nagradni igri lahko veljavno sodelujejo vse osebe z 100% gibalno oviranostjo spodnjih okončin. Vsak invalid se lahko prijavi za posamezen ali več tekmovalnih dnevov.

:: VSE O NAGRADNI IGRI IN PRIJAVNICA: Planica praznik vseh 2018 Pogoji nagradne igre MG2 – obrazec PDF

Pravila in pogoji sodelovanja

v nagradni igri Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega komiteja

#PlanicaPraznikVseh”

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre Planica praznik vseh (v nadaljevanju: nagradna igra) je Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite, Cesta 24. junija 23, Ljubljana.

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od vključno 12. marca 2018 do vključno 19. marca 2018, do 11:00 ure.

3. Definicije pojmov

Pravila nagradne igre (v nadaljevanju: pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so objavljena na spletni strani https://www.zsis.si ter dostopni na sedežu organizatorja nagradne igre.

4. Sodelovanje v nagradni igri

Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka oseba z 100% gibalno oviranostjo spodnjih okončin, ki se strinja s pravili. V primeru mladoletne osebe morajo strinjanje podpisati njegovi starši oziroma zakoniti zastopnik.

V nagradni igri lahko sodeluje fizična oseba, rezident Republike Slovenije, ki v času trajanja nagradne igre, od 12. marca 2018 do vključno 19. marca 2018, do 11:00, pošlje z vsemi podatki pravilno izpolnjeno prijavnico, objavljeno na organizatorjevih spletnih straneh, Facebook strani in ostalih socialnih medijih.

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno pripisati še osebne podatke: ime in priimek, ulico, poštno številko, kraj, e-poštni naslov, telefonsko številko.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, in njihovi bližnji svojci.

5. Postopek izbora nagrajenca

Nagrajeni bodo naključni izžrebanci nagradne igre, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje, in sicer se bo ob zaključku nagradne igre, izmed vseh prispelih prijavnic izžrebalo za vsak posamezen dan tekmovanja po 10 invalidov, plus 5 rezerv, ki bodo prejeli nagrado (vsak nagrajenec bo za ogled tekme prejel vstopnico zase in za enega spremljevalca, možnost brezplačnega prevoza na relaciji Ljubljana-Planica-Ljubljana ter gostoljubni paket).

Javno žrebanje nagrajencev bo potekalo po zaključku nagradne igre v ponedeljek, 19. marca 2018 ob 15:00 uri, izmed vseh tiskanih in spletnih/skeniranih prijavnic, ki bodo na sedež organizatorja prispeli po pošti oz. bodo oddani v elektronski obliki od 12. marca 2018 do vključno 19. marca 2018, do 11:00 ure.

Žrebanje bo potekalo v navzočnosti tričlanske komisije organizatorja.
Zapisnik žrebanja, ki ga pripravi komisija, se hrani pri organizatorju.

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni.

6. Objava nagrajenca

Rezultati nagradne igre bodo po izvedenem žrebanju objavljeni v ponedeljek, 19. marca 2018 ob 17:00 uri na spletni strani https://www.zsis.si.

7. Nagrada in njen prevzem nagrad

Organizator nagradne igre bo po zaključku nagradne igre podelil 60 vstopnic, in sicer:

  • 2 x 10 vstopnic za četrtek, 22. 3. 2018,
  • 2 x 10 vstopnic za petek, 23. 3. 2018 in
  • 2 x 10 vstopnic za nedeljo, 25. 3. 2018.

Organizator bo na mestu tekmovanja v Planici udeležencem podelil gostoljubne pakete za lažji in bolj prijeten ogled.

Nagrajenci prevzamejo nagrade v skladu s pravili, ki veljajo za prevzem. Nagrade niso prenosljive in niso izplačljive.

Če nagrajenec ne sprejme pravil akcije ter pravil za prevzem nagrade, do nagrade ni upravičen.

Vsem sodelujočim organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade, v skladu s pravili nagradne igre.

Če nagrajenec v 3 dneh po objavi rezultatov žrebanja oziroma 3 dni po poslanem obvestilu ne predloži zahtevanih dokazil, od organizatorja ni več upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade niti, če se:

  • pojavi razlog za dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,
  • ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili.

8. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoli organizatorju, da se, če je izžreban, njegovi podatki, to so ime, priimek, kraj, objavijo v organizatorjevih revijah, obvestilih ter na njegovi spletni oziroma Facebook strani.

Organizator akcije se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni in se strinjajo, da organizator nagradne igre njihove posredovane osebne podatke uporablja in shranjuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženec dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistično obdelavo, pošiljanje oglasnega gradiva, revij, vabil na dogodke organizatorja in partnerskih podjetij organizatorja. Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje do pisnega preklica privolitve udeleženca. Na podlagi 73. člena ZVOP-1 lahko posameznik kadar koli zahteva popravek ali izbris podatkov, in sicer pisno na naslov: Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite, Cesta 24. junija 23, Ljubljana. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z ZVOP-1 in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot).

9. Kršitve pravilnika

Morebitne napake v delu in pri izvedbi akcije bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi tega pravilnika lahko komisija razveljavi del ali celotno akcijo in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti.

10. Privolitev sodelujočih in pritožbe

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da sodelujoči z odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z akcijo.

Vsak sodelujoči lahko kadar koli pisno zahteva, da organizator nagradne igre v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ter da ga o tem v nadaljnjih 5 dneh ustrezno obvesti (3. odstavek 72. člena ZVOP-1).

Vse pritožbe in reklamacije glede organizacije nagradne igre rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator nagradne igre zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.

11. Spremembe pravil in pogojev

Organizator nagradne igre lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.

Organizator nagradne igre bo o vseh spremembah in novostih obveščal udeležence z objavami na spletni strani https://www.zsis.si.

Ljubljana, 12. marec 2018

Print Friendly, PDF & Email