13. Kongres športa za vse bo športno rekreacijo invalidov obravnaval z različnih zornih kotov, med predavatelji pa bo tudi Aleksej Dolinšek, selektor parakolesarske reprezentance. Dolinšek bo skupaj z Mirom Vidicem predstavil analizo rekreacije invalidov na lokalni ravni v Sloveniji.

Mejnik

„To je na nek način priznanje športu invalidov in želja po boljši ponudbi na trgu, ki je prilagojena osebam z invalidnostjo. Vsekakor je to mejnik, je pa predvsem na nas, kako ga bomo izkoristili,“ pred kongresom, ki bo 30.11. in 1.12. v Ljubljani, razmišlja Aleksej Dolinšek.

„To je pozitiven signal. Glas o tem, da lahko invalid postane uspešen športnik in najde v življenju neko novo priložnost, je zelo pomemben. Ta kongres je lahko velik megafon,“ še poudari pomen strokovnega dogodka v prestolnici.

Izkoristiti možnost

To je tudi priložnost, ki jo lahko invalidi izkoristijo!
„Predvsem z vidika mreženja. Ljudje s terena morajo dobiti konkretne kontakte, da bodo lahko invalide, ki jih srečujejo na dnevni bazi, pravilno usmerili oz. pridobili potrebne informacije kaj in kako,“ pove Dolinšek, ki na koncu postreže še z efekti in učinki, ki jih bo prinesel kongres.

„Konkretno vidim največji potencial v predstavitvi programa Postani športnik. Ne le tisto uro, ko je temu namenjena predstavitev, ampak skozi celoten kongres. To naj bi bil projekt, ki omogoča mladim invalidom vključevanje v različne športno rekreativne aktivnosti. Seveda še ni vse idealno in rešujemo vsi vpleteni veliko izzivov, je pa to po mojem mnenju najpomembnejši projekt ZŠIS-POK doslej. Dejansko bi pričakoval kontakte športnih delavcev, ki imajo take osebe v svojih programih ali pa jih poznajo in želijo nekam vključiti, pa ne vedo kam.“

Print Friendly, PDF & Email