Vlada je na današnji dopisni seji dovolila treninge registriranim športnikom po zakonu o športu na ali v vseh športnih objektih in površinah v naravi, z izjemo objektov, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov, ter tekmovanja do vključno državne ravni v individualnih panogah brez gledalcev, je povedala pristojna ministrica dr. Simona Kustec.

Pri tem morajo športniki, v tem sklopu jih je zajetih okrog 60.000, upoštevati vsa navodila ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom sars-cov-2. To pomeni tudi, da ta čas še ni dovoljena vadba v skupinah, saj je treba ves čas ohranjati razdaljo najmanj dveh metrov do drugih oseb.

Telesni stik med športniki je dovoljen le pri tistih individualnih športnih panogah, kjer tekmovalna pravila panoge zahtevajo sodelovanje dveh za izvedbo (plesni par, judo …), vendar izključno v delu tehničnega treninga in vsakič z istim partnerjem. Telesni stik več športnikov hkrati (nogomet, košarka, rokomet, odbojka …) ni dovoljen, a ti lahko prav tako vadijo pod pogoji za individualne panoge.

Izvajanje športnih tekmovanj je dovoljeno do vključno državne ravni in to v individualnih športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z zakonom o športu.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v prostoru le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja. To so tekmovalci, sodniki, trenerji, zdravstveno osebje, nujno spremljajoče osebje, kot so zapisnikar, računalničar …

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj morajo nacionalne panožne športne zveze imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Pod posebnimi pogoji se tako sprošča tudi možnost izvedbe tekmovanj do vključno državne ravni, saj rezultati na teh tekmovanjih športnikom omogočajo ohranjanje ter pridobivanje statusnih pravic tako na državni kot tudi na lokalni ravni, ter v izobraževalnem sistemu za štipendije, zdravstveno varstvo, kategorizacijo …

To je prvi odlok oživitve tekmovalnega športa v Sloveniji, ki je sicer zaradi koronavirusne pandemije zaustavljen od sredine marca. Pred tem so lahko športniki trenirali le po odloku vlade in pod pogoji, ki so bili od 20. aprila namenjeni za rekreacijo vsem državljanom.

Vlada bo strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka ugotavljala vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odločila, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremenila oziroma odpravila ter o tem obvestila državni zbor in javnost.

Ukrepe je pripravilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z ministrstvom za zdravje. Pred tem so jih na poziv Olimpijskega komiteja Slovenije oblikovale nacionalne panožne zveze.

Print Friendly, PDF & Email