Zveza za šport invalidov Slovenije-Slovenski paralimpijski komite razpisuje do-usposabljanje za naziv šport invalidov – 1. stopnja. Usposabljanje bo potekalo med 10.8. in 2.10. letos.

Na dogodek bo sprejetih 30 kandidatov, ki se bodo do navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna dokazila. Dogodek bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 10 kandidatov.

Na program do-usposabljanja za naziv Strokovni delavec 1 – šport invalidov se lahko prijavijo samo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje (polnoletnost; najmanj končana 3-letna poklicna šola; predhodno pridobljena usposobljenost “Vaditelj športa invalidov”).

Program omogoča posamezniku pridobitev kompetenc oziroma znanj, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe na področju vseh pojavnih oblik športa s katerimi se ukvarjajo invalidi, s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja tekmovanja oziroma zabave, razen tistih, ki se uvrščajo med pojavne oblike posameznih športnih panog. Po opravi vseh zahtevanih obveznosti kandidat pridobi strokovno usposobljenost v skladu s programom “Šport invalidov – 1. stopnja”.

Razpisna dokumentacija:

URNIK DO-USPOSABLJANJA (1)

RAZPIS DO-USPOSABLJANJA (1)

Print Friendly, PDF & Email