Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite Slovenije (Zveza ŠIS-SPK) razpisuje prosto mesto za vodjo (trenerja/ke) reprezentance parastrelstva. Naloge in zadolžitve se opravljajo pogodbeno.

Naloge vodje reprezentance so:

– vodenje reprezentance na domačih in tujih tekmovanjih (praviloma okoli 30 dni letno)

– organizacija treningov in priprav članov parastrelske reprezentance (praviloma enkrat mesečno skupne priprave),

– spremljanje in usmerjanje razvoja reprezentantov in vključevanje novih,

– pisanje programov dela in poročil.

Za mesto vodje reprezentance je zahtevana najmanj 1. stopnja usposobljenosti v športu – strelstvo, znanje angleškega jezika, vozniški izpit B kategorije ter izkušnje na področju strelstva.

:: Pisne prijave s kratkim življenjepisom iz katerega naj bodo razvidne izkušnje v strelstvu oziroma športu invalidov ter morebitnimi dokazili pošljite najkasneje do 31. 08. 2023 na naslov:

Zveza ŠIS-SPK
Cesta 24. junija 23
1231 Ljubljana – Črnuče ali po elektronski pošti na info@zsis.si,

kjer lahko dobite tudi dodatne informacije.

Več informacij o parastrelstvu ter o rezultatih slovenske reprezentance najdete na spletni strani www.zsis.si in Parastrelstvo – Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite (zsis.si)

Print Friendly, PDF & Email