Project Description

Paraatletika

[ultimate_spacer height=”30″]

Atletika je kraljica športa. Sestavljajo jo elementarna gibanja kot so tek, skok, met in hitra hoja.

Atletika je večinoma individualni šport razen štafetnih in ekipnih tekmovanj. Je ena od najstarejših oblik športnih tekmovanj, saj so se v njej pomerili že stari Grki. Atletska tekmovanja segajo v prazgodovino in imajo svoje prve zaznave že iz leta 2250 pr. n. št.

Discipline v teku obsegajo razdalje od 60m in vse do maratona(42.195m) ter od 60m ovire do 3000m zapreke. Skoki obsegajo: skok v daljino, troskok, skok v višino in skok s palico. Mete sestavljajo: suvanje krogle, met diska, met kopja in kladiva. Hitra hoja se izvaja na razdaljah od 20km do 50km.

Tekmovanja se izvajajo na prostem in v dvorani. Na prostem se lahko izvajajo na stadionu, ki ima 400m krožno stezo in izven stadiona na cesti, na naravnih površinah (kros) in v gorah (gorski teki). V dvorani imamo 200m krožno stezo.

Atletika je seveda osnova za vse ostale športe, zato je s svojimi elementi teka, skokov in metov prisotna praktično v vseh športnih disciplinah.

Pri paraatletiki ločimo atlete glede na poškodbo invalidnosti. Tisti, ki so na invalidskem vozičku se odločajo za discipline metov ( krogla, disk, kopje). Imajo pa tudi možnost tekmovati na vozičkih, v različnih razdaljah na atletski stezi in tudi v cestnem teku maraton.
Ostali atleti z različno stopnjo invalidnosti in tudi slepi, se lahko odločajo za naslednje discipline:
teki – od šprintov do maratona, skoki – v višino in daljino.

Vsako leto je eno veliko tekmovanje kot npr : Evropsko prvenstvo, Svetovno prvenstvo in Paralimpijske igre. Med prvenstvi pa različna domača prvenstva in tuji mitingi.

V Sloveniji paraatleti tekmujejo pod okriljem Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega Paralimpijskega komiteja (Zveza ŠIS-SPK).

Kontakt:

  • Primož Černilec, telefon: 031 339 044, e-pošta: primoz.cernilec@gmail.com
  • Roman Kejžar, telefon: 041 698 132
Print Friendly, PDF & Email