Project Description

Parakarate

Karate je vzhodnoazijska borilna veščina, izvira s Kitajske, samo ime pa igra dvojno vlogo.

Po eni strani gre za borilno veščino, ki se je v začetni fazi najbolj razvijala na otočju Okinava, z združevanjem tradicionalnih okinavskih metod goloroke borbe. Po drugi strani pa se izraz karate (KARA-TE…PRAZNA ROKA) danes najpogosteje uporablja kot splošni izraz za veliko število modernih golorokih borilnih veščin, ki so se v nadaljevanju razvile na Japonskem.

Vzporedno s karatejem se vedno bolj razvija tudi parakarate, ki zasleduje predvsem tri osnovne cilje:

  • vključevanje oseb z različnimi oblikami invalidnosti v vsakdanje življenje in aktivnosti.
  • uresničevanje koncepta inkluzije kot koncepta odnosa do drugačnosti na ravni posameznika
  • spoštuje konvencije o pravicah invalidov

Parakarate je pomemben za razvoj celega človeka skozi dolgotrajno vadbo, tako v pomenu psihofizičnega razvoja (zdravje, samozavest, samoobramba) kakor razvoja osebnosti in doseganja notranjega miru. Prav tako je parakarate pomemben z vidika socializacije in vključevanja v družbo ter dvig samopodobe posameznika.

Kontakt:

  • Bojan Marinček, GSM: 041 688 120, e-pošta: info@kimon.si
Print Friendly, PDF & Email