Pekinške oblasti so danes na novinarski onferenci predstavile projekt domov za invalide vseh vrst (Sweet Home Neighborhood Program). V Pekingu je odprtih že več kot 1400 invalidskih domov različnih vrst, kjer varovancem pomagajo pri rehabilitaciji, tako fizični kot tudi socialni. V teh domovih trenutno pomagajo 45.000 različnim invalidom v 18 okrožjih Pekinga.

Na Kitajskem je skupno registriranih 89 milijonov invalidov, 999000 jih živi v Pekingu. Do leta 2010 naa bi domove zgradili v vseh okrožjih Pekinga, lokalni komunistični komite, pa želi projekt razširiti tudi na celotno Kitajsko.

Print Friendly, PDF & Email