WADA, World Anti-Doping Agency, je izdala listo prepovedanih substanc za leto 2010.

Lista prepovedanih substanc, WADA, 2010

Povezetk sprememb

Dodatne informacije

Print Friendly, PDF & Email