Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite vas poziva k oddaji ponudbe za izvajanje sledečih storitev:

–    Vodenje projekta Aktivni, zdravi in zadovoljni, ki poteka v sklopu izvajanja projektov sofinanciranih s strani Norveškega finančnega mehanizma in traja od 1.3.2015 do 30.4.2016.
–    Izvajanje dejavnosti projekta delovnih sklopov 1. Upravljanje in koordinacija, 3. Programi za otroke in mladino invalide ter 5. Usposabljanje strokovnih delavcev.
–    bruto Skupaj ocena vrednosti storitev = 14.000,00 EUR

:: Povabilo k oddaji ponudbe za vodenje projekta AZZ pdf.

Print Friendly, PDF & Email