Namen ankete je pridobiti jasnejšo sliko o javnih pooblastilih športnih organizacij. V okviru priprave raziskave o prenosu javnih pooblastil na nevladne organizacije na področju športa, vabimo vse športne organizacije, da odgovorijo na kratko anketo.

Namen ankete je pridobiti jasnejšo sliko o javnih pooblastilih športnih organizacij, ki že obstajajo in kakšen interes ter pod kakšnimi pogoji je za prevzem morebitnih dodatnih pooblastil. Hvala za sodelovanje na tem mestu vsem. Anketa poteka v okviru projekta Mreža NVO za rekreacijo v naravi, ki ga sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za javno upravo.

2015_logo_00

Print Friendly, PDF & Email