Danes se v Ljubljani začenja 13. Kongres športa za vse, ki je letos posvečen športni rekreaciji invalidov.

Še vedno je prisotno napačno prepričanje, da gibalno, telesno ali drugače hendikepirana oseba ne more ali ne sme biti športno dejavna. Dokazano je, da imata rekreacija in šport pozitivne učinke in vplive. Je pa seveda pomembno, da je vadba strokovno vodena in da se upošteva morebitne omejitve, ki jih stanje zahteva. Zato je nujno izobraževanje ter izmenjava primerov dobre prakse. Tudi na kongresu, ki do jutri poteka v Ljubljani.

Uvodni dan kongresa je tematsko razdeljen na tri sklope: medicinski tematski sklop (moderatorici dr. Helena Burger in mag. Andrea Juričan Backovič), kineziološki (dr. Herman Berčič in dr. Maja Pajek) ter sociološki (dr. Tjaša Filipčič in Matej Planko). Jutrišnji dan bo v znamenju praktičnih predstavitev. Krovno organizacijo športa Invalidov ZŠIS-POK bo predstavil Primož Jeralič, ki bo zbrane seznanil tudi s splošno vadbo oseb na invalidskem vozičku, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča bo osvetlil povezavo med rehabilitacijo in športom. O primeru osnovnega fitnes programa za invalide bo spregovoril Primož Kirn, sledijo še Vadba oseb z motnjo v duševnem razvoju (Neža Adamič), Gibanje in glasba (paraplesni elementi) (Klemen Pirman) in Vadba za težje gibalno ovirane (Matjaž Bartol). Gregor Gračner pa v imenu ZŠIS-POK zbrane nagovoril in predstavil program Postani športnik.

:: Uradna spletna stran kongresa

:: Zbornik 13. Kongresa šport za vse – športna rekreacija invalidov

“Kongres je namenjen športnim delavcem, medicinskim strokovnjakom in ostalem strokovnemu osebju, ki se pri svojem delu srečuje z invalidno populacijo, športnim klubom in društvom, ki jim vključevanje invalidne populacije v programe prinaša novo poslovno priložnost, športnim zvezam in vsem ostalim, ki delujejo na področju športne rekreacije,” poudarijo organzatorji, ki pričakujejo okoli 150 slušateljev. V okviru praktičnega dela kongresa, ki bo potekal jutri, bo športna unija Slovenije v sodelovanju z Zvezo za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijskim komitejem izvedla tudi delavnico na temo športne rekreacije invalidov.