Damijan Lazar bo tudi v prihodnje predsedoval Zvezi za šport invalidov Slovenije-Slovenskemu paralimpijskemu komiteju. Tako so soglasno odločili delegati na volilni skupščini zveze, ki je potekala v Thermani Laško.

Pri delu mu bosta pomagala novoizvoljena podpredsednica Maja Bobnar in dosedanji podpredsednik Gregor Gračner.

„Predvsem bo ta mandat posvečen organizaciji in ustanovitvi nacionalne panožne zveze za položaj športa invalidov, v katero se bodo vključila športna društva, ki imajo program parašporta. Potrebno bo uskladiti soglasja z invalidskimi organizacijami, da se lahko gre v tako organiziranost. V prvem krogu smo opravili pogovore, nekaj invalidskih organizacij je imelo pomisleke. Kljub temu bomo skupaj skušali najti skupen jezik in ustanoviti to zvezo,“ je po vnovični izvolitvi novi stari predsednik že pogledal naprej v obdobje 2021-2025 in izzive, ki so pred ekipo.

„Pomembno bo vključevanje mladih v sistem športa, zagotoviti pa jim moramo pogoje, da se bodo lahko ti mladi enakovredno vključevali v šport že v lokalnem okolju. Pri tem bo treba intenzivno razvijati program Postani športnik,“ je dodal Lazar, ki je ob koncu dodal, da si bo še naprej prizadeval, da se parašport približa družbi, da bo lahko spremljala odmevna tekmovanja doma in na tujem. Za slednja bo prva priložnost že od 24. avgusta dalje, ko se začnejo 16. poletne paralimpijske igre.

Zveza je za mandatno obdobje 2021 – 2025 dobila tudi nov upravni in nadzorni odbor ter častno razsodišče.

Print Friendly, PDF & Email