Združenje športnih zvez (OKS) skupaj z velikim sponzorjem olimpijske reprezentance Slovenije, Europlakatom, ter v sodelovanju z Zvezo za šport invalidov Slovenije – Slovenskim paralimpijskim komitejem in Veleposlaništvom Ljudske Republike Kitajske, objavlja javni natečaj za olimpijski veleplakat (jumbo plakat).

Do 25.2.

Namen akcije je promovirati šport, olimpizem, olimpijske simbole in vrednote ter seznaniti otroke in mladino o zimskih olimpijskih igrah Peking 2022, ki bodo potekale med 4. in 20. februarjem 2022 in zimskih paralimpijskih igrah Peking 2022, ki bodo potekale med 4. in 13. marcem 2022.

Olimpijski plakat sodi med najbolj prepoznavne simbole olimpijskih iger. Olimpijski plakati so bili izdelani prav za vse olimpijske igre modernega časa – od prvih iger iz leta 1896, ki so potekale v Atenah v Grčiji. Olimpijski plakat upodablja olimpijske simbole, športnike, športe, kulturo gostujoče države in mesta itd. Pri natečaju Plakat olimpijskih in paralimpijskih iger Peking 2022 pa je pomembno, da pustite domišljiji prosto pot in izdelate svoj predlog plakata.

Pri natečaju lahko sodelujejo otroci in mladostniki, ki obiskujejo redni program vzgojno-izobraževalnega zavoda (vrtci, osnovne šole, srednje šole, šolski centri, šole in zavodi s prilagojenim programom) s sedežem v Republiki Sloveniji.

Vsakemu predlogu plakata morajo biti priloženi podatki avtorja (ime in priimek, starost, razred/skupina), naziv in naslov vrtca ali šole, kontaktni podatki mentorja, staršev ali zakonitih zastopnikov (ime in priimek, e-naslov ali telefonski kontakt) ter soglasje za obdelavo osebnih podatkov. V primeru pošiljanja po e-pošti, se te podatke navede v tekstovnem
delu sporočila. V primeru pošiljanja po pošti, se podatke in obrazec priloži k vsakemu plakatu.

ROK IN NAČIN DOSTAVE PLAKATOV

Predlogi za plakate morajo biti posredovani do vključno petka, 25. februar 2022. Zaradi omejevalnih ukrepov povezanih s preprečevanjem širjenja COVID 19, predlagamo pošiljanje fotografij plakatov ali skenirane izdelke po elektronski pošti na naslov plakat@olympic.si.

OBJAVA REZULTATOV
Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletnih straneh www.olympic.si in www.zsis.si, na spletni strani www.europlakat.si in v medijih. Izbrani plakati bodo objavljeni tudi na javnih površinah po Sloveniji.

Foto: Olympic.si

Print Friendly, PDF & Email