Na tem mestu objavljamo Razpis usposabljanja za naziv Šport Invalidov, 2. stopnja strokovni delavec 2.

Cilj programa športa invalidov – 2. stopnja je skladno s kompetencami, ki jih daje program, omogočiti strokovnemu delavcu, da načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe na področju športa invalidov kompetence kandidati bodo pridobili kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe na področju vseh pojavnih oblik športa, s katerim se ukvarjajo invalidi izven šolskega sistema, s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave, razen tistih, ki se uvrščajo med pojavne oblike posameznih športnih panog.

Kandidat, ki želi pristopiti k izobraževanju. mora imeti naziv Strokovni delavec 1 – šport invalidov in najmanj dve leti športno pedagoških izkušenj na področju športa invalidov. Program izobraževanja vodi dr. Boro Štrumbelj. Izobraževanje traja 130 ur, začelo se bo 4.3., sklenilo pa 25.4.

Na spodnjih povezavah razpis in urnik:

:: Obrazec za vložitev predloga programa usposabljanja (pdf.)

:: Razpis izobraževanja (pdf.)

:: Urnik izobraževanja (pdf.)

Registracija in prijava na dogodek potekata do 23.2.2022 do 15.00 ure na naslovu:  https://prijave.olympic.si

Print Friendly, PDF & Email