Ob 50-letnici nastopa na prvih paralimpijskih igrah – slovenskih paraplegikov, Heidelberg 1972 leta, je potekalo srečanje (še živečih) paralimpicev kot nekakšen spomin na to prvo veliko tekmovanje. Zaradi prostorsko arhitekturno urejenost prostorov je bilo srečanje v Društvu paraplegikov Novo mesto.

Od aktivnih udeležencev so se srečanje udeležili, oba dobitnika medalj, Pavla Sitar in Jože Okoren, Martin Gorenc, Marja in Branko Rupnik. Prisotni so bili še takratna trenerja dr. Aleš Vest in Peter Jakše, ter dr. Črt Marinček, vodja medicinske ekipe in glavna fizioterapevtka, Alenka Primožič.

Srečanja sta se udeležila dobitnika paralimpijskih medalj, strelec Franc Pinter in atlet Jože Flere in številni drugi parašportniki.

Nekateri pa so se zaradi svojih obveznost opravičili. Ta  slavnostni dogodek so s svojo prisotnostjo počastili tudi, bivši predsedniki Zveze ŠIS – SPK, Peter Ozmec, Ernest Jazbinšek in Emil Muri, predsednik Zveze paraplegikov Dane Kastelic, nekateri trenerji, predstavnika Pedagoške fakultete in Fakultete za šport in velika podpornika športu invalidov dolgoletni direktor URI – SOČA, Franc Hočevar in direktor Soča oprema, Bojan Bokalič.

Jože Okoren, kot organizator, pa ni pozabil povabiti tudi številne svojce, ki so prav tako zaslužni za uspehe športnikov invalidov.

 

Print Friendly, PDF & Email