S programom Postani športnik Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite (Zveza ŠIS-SPK) in Lidl Slovenija stremita k spreminjanju pogleda na šport z vidika mladih invalidov, ozaveščanju javnosti in posledično razbijanju predsodkov o vključevanju mladih invalidov v športne programe. Njun cilj je tudi pomagati ter spodbujati različna društva ter organizacije pri prilagoditvi programov za mlade invalide. Slednje sta partnerja uresničevala v Novi Gorici na strokovnem posvetu Postani športnik, kjer sta predstavnikom občin, lokalnim športnim klubom in izobraževalnih ustanov v goriški regiji predstavila možnosti motivacije in integracije mladih invalidov v športne dejavnosti.

Na vprašanje zakaj je program Postani športnik sploh zaživel in zakaj je pomemben, je uvodoma pojasnil Damijan Lazar, predsednik Zveze ŠIS – SPK. Kot je dejal, šport med mladimi invalidi spreminja življenje, omogoča vrhunske rezultate in boljšo kakovost življenja, zato si jih želijo s programom Postani športnik aktivneje vključiti v gibanje. Želja in interes za športno udejstvovanje mladih invalidov je sicer opazen, je pa treba na tem vseskozi aktivno delati ter zagotavljati pogoje za to. Obenem Zveza ŠIS – SPK nikakor ne skriva želje, da bi se iz mladih športnih navdušencev enkrat razvili vrhunski parašportniki, ki se bodo dokazali tudi na evropskih in svetovnih tekmovanjih.

V osrednjem delu strokovnega posveta je najprej nastopil doc. dr. Boro Štrumbelj, predavatelj na ljubljanski Fakulteti za šport in vodja lanske odprave paralimpijske reprezentance v Tokio, ki je skušal pojasniti, kako lahko otroci s posebnimi potrebami postanejo rekreativni ali celo vrhunski parašportnik. »Poslanstvo programa Postani športnik je mladim invalidom zagotoviti enake možnosti za ukvarjanje s športom kot vsem ostalim ter ustvarjati verigo zaupanja in sodelovanja med vsemi, vpetimi v življenje invalidov. Invalidi lahko v športu dosežejo ogromno prebojev in dosežkov, a le, če je vzpostavljeno zaupanje in sodelovanje med starši, zdravniki, psihologi, fizioterapevti, športnimi in specialnimi pedagogi, kineziologi, trenerji. Ravno zato Zveza ŠIS – SPK izvaja strokovne posvete, da bi opolnomočili vse deležnike in popeljali šport invalidov na višjo raven,« je poudaril. Spregovoril je tudi Roman Podlipnik, športni pedagog iz gimnazije Jesenice in trener smučanja, ki meni podobno, torej, da se mora v proces ukvarjanja s športno dejavnostjo invalidnih otrok vključevati širok spekter ljudi ter dodaja, da je treba »težiti k temu, da mlade invalide obravnavamo enako in da športne aktivnosti izvajajo kar se da podobno, kot ostali, saj zmorejo ogromno, tudi kaj, kar se zdi na prvi pogled nemogoče. Pomembno je tudi, da z invalidi izvajamo aktivnosti, ki so jim všeč in ob katerih se počutijo dobro, saj lahko le tako njihova želja do ukvarjanja s športom postaja vse večja.«

Na okrogli mizi so parašportniki delili svoje motivacijske življenjske zgodbe

Po dveh strokovnih predavanjih je sledila še okrogla miza s tremi vrhunskimi parašportniki, parakolesarjem Anejem Dopliharjem, paraalpskim smučarjem Jernejem Slivnikom in odbojkarico sede Miro Jakin. Med predstavitvijo svojih življenjskih zgodb so se sogovorci strinjali, da je šport med mladimi invalidi izjemno pomemben, saj krepi samopodobo in samozavest, širi njihovo socialno mrežo in je pogosto pomemben dejavnik za vključevanje v širšo družbo. Poleg tega deluje terapevtsko, saj med športom pozabijo na vse skrbi in težave vsakdanjih izzivov. Enotni so tudi v razmišljanju, da je prostora za izboljšavo na področju športa invalidov še veliko, saj smo, kar se tiče infrastrukture, pa tudi ozaveščanja, v primerjavi s tujino še v zaostanku.

Lidl Slovenija in Zveza ŠIS – SPK s programom Postani športnik spodbujata k športu

Vzpostavitev dolgoročnega sistema za vključevanje mladih invalidov v šport, motivacija mladih invalidov za športne aktivnosti in dvig prepoznavnosti športa invalidov v javnosti so ključni cilji programa Postani športnik, ki jih partnerja uresničujeta skozi različne aktivnosti, s katerim želita predvsem podajati nova znanja ter informacije vsem, ki so tako ali drugače vpeti v dejavnosti mladih invalidov. Izvajanje programa Postani športnik podpira Lidl Slovenija, ki nudi strateško podporo pri pripravi vsebine programa in pri izvajanju aktivnosti. »Povezovanje, socializacija in dvig samozavesti je zgolj nekaj izmed množice razlogov, zakaj bi se morali mladi invalidi odločiti za šport. Otroci se z njegovo pomočjo naučijo ogromno in ne le spoznajo, kje so njihove meje, pač pa tudi, da jih lahko premaknejo in postanejo vsak dan boljši. Žal se prevečkrat zgodi, da se starši invalidnih otrok niti ne zavedajo, kakšne vse možnosti ukvarjanja s športom imajo njihovi otroci. Ravno zato podpiramo program Postani športnik, saj želimo ne le navdušiti mlade, da se ukvarjajo s športom, pač pa tudi predstaviti vse možnosti, ki jih imajo invalidi v športu, tako lokalno kot nacionalno,« poudarja Tina Cipot, vodja službe za korporativno komuniciranje pri Lidlu Slovenija.

Več o programu na spletni povezavi Postani športnik.

Foto: Kristian Petrovčič

Print Friendly, PDF & Email