Na povezavi si lahko preberete raziskovalno nalogo, ki je bila izvedena v okviru projektnih dejavnosti projekta ERASMUS+ SPORT  “CSR for Parasport” . V raziskavi so sodelovale štiri države: Slovaška, Madžarska, Hrvaška in Slovenija.

Raziskovalna naloga

Vabljeni k branju raziskave:

CSR_forParasport_RESEARCH PAPER_SLO, docx

Zbiranje podatkov je potekalo v dveh fazah. Prva faza je bila namizna raziskava, ki je bila izvedena z namenom pridobivanja informacij o tem, ali že obstajajo prakse družbene odgovornosti podjetij, ki financirajo parašport. Druga faza raziskave je bila povezana s terensko raziskavo, ki je potekala v obliki vprašalnikov in intervjujev.

Po zbiranju podatkov je bilo potrebno analizirati in obdelati pridobljene podatke. Kvantitativni podatki so bili statistično analizirani in predstavljeni, kot nacionalna poročila za vsako državo posebej. Nato je bilo izbranih 20 udeležencev iz vseh držav in analiziranih v raziskovalnem dokumentu, da bi prišli do zaključkov in priporočil za morebitne prihodnje izboljšave.

Raziskovalno poročilo ima glavno hipotezo, ki jo bo raziskava poskušala dokazati ali ovreči.

Glavna hipoteza je: “Sodelovanje med podjetji in športnimi organizacijami na področju družbene odgovornosti podjetij vse bolj pozitivno vpliva na parašport.«

Raziskava je v angleškem jeziku objavljena na spletni strani https://csrforparasport.eu/

Print Friendly, PDF & Email