Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) skupaj z velikim sponzorjem OKS-ZŠZ, podjetjem Europlakat, ter v sodelovanju z Zvezo za šport invalidov Slovenije – Slovenskim paralimpijskim komitejem objavlja javni natečaj »Plakat olimpijskih in paralimpijskih iger Pariz 2024«
Namen akcije

Namen akcije je promovirati šport, olimpizem, olimpijske simbole in vrednote ter seznaniti otroke in mladino o olimpijskih igrah Pariz 2024, ki bodo med 26. julijem in 11. avgustom 2024 in paralimpijskih igrah Pariz 2024, ki bodo potekale med 28. avgustom in 8. septembrom 2024.

Olimpijski plakat sodi med najbolj prepoznavne simbole olimpijskih iger. Olimpijski plakati so bili izdelani prav za vse olimpijske igre modernega časa – od prvih iger iz leta 1896, ki so potekale v Atenah v Grčiji. Olimpijski plakat upodablja olimpijske simbole, športnike, športe, kulturo gostujoče države in mesta itd.

Pri natečaju Plakat olimpijskih in paralimpijskih iger Pariz 2024 pa je pomembno, da pustite domišljiji prosto pot in izdelate svoj predlog plakata.

KDO LAHKO SODELUJE PRI NATEČAJU IN CILJNE SKUPINE (KATEGORIJE) NATEČAJA

Pri natečaju lahko sodelujejo otroci in mladostniki, ki obiskujejo redni program vzgojno-izobraževalnega zavoda (vrtci, osnovne šole, srednje šole, šolski centri, šole in zavodi s prilagojenim programom) s sedežem v Republiki Sloveniji.

Vsak posameznik, ki sodeluje pri natečaju, v prijavi navede vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga obiskuje, saj zmagovalca natečaja nagradimo z „izletom oz. ekskurzijo presenečenja“ za celotni razred/skupino v terminu po dogovoru z vodstvom zavoda /šole. 
TEKMOVALNE KATEGORIJE

 • otroci v vrtcih (3 – 6 let)
 • osnovnošolci (6 – 15 let)
 • dijaki (15 – 18 let)

TEMATIKA NATEČAJA

 • Olimpijske igre Pariz 2024
 • Paralimpijske igre Pariz 2024
 • Olimpijski športi in paralimpijski športi olimpijskih iger s poudarkom na prepoznavnih športih v Sloveniji in športih, v katerih uspešno nastopajo slovenski športniki in športnice.
 • Olimpijsko in paralimpijsko vsebino (podelitve medalj, prižiganje olimpijskega ognja, olimpijska bakla, olimpijski krogi, otvoritvena slovesnost…).

KAJ JE POTREBNO UPOŠTEVATI PRI PRIPRAVI PLAKATA?

 • Plakat  je  lahko  izdelan  v  poljubni   likovni  tehniki  z jasnimi linijami (najmanjši format A4, največji format A3 – risalni blok) ali z računalniškimi orodji.
 • Format plakata mora biti v ležeči postavitvi.
 • V kolikor rešitev ne bo v predpisanem razmerju, si pridržujemo pravico prilagoditve na ustrezen format.
 • Izdelek je poslan digitalno kot slika ali skenirani izdelek.
 • Pri poslanih fotografijah ali skeniranih izdelkih, je nujno potrebno original shraniti. V primeru izbora plakata v finale (5 plakatov v vsaki od treh navedenih tekmovalnih kategorijah), bo potrebno poslati originalne izdelke po pošti ali jih osebno dostaviti na OKS.

NA KAJ BOMO POZORNI PRI IZBORU PLAKATA?
Izvirnost, kreativnost, sporočilnost, enostavnost, pomenskost, grafično oz. tehnično dovršenost, estetiko.

PRIJAVNI OBRAZEC
Vsakemu predlogu plakata mora biti priložen podpisan prijavni obrazec, ki je priloga tega poziva.

ROK IN NAČIN DOSTAVE PLAKATOV

Imenovana komisija bo upoštevala vse izdelke, ki bodo posredovani do vključno petka, 10. maja 2024 na e-naslov plakat@olympic.si.

Vse morebitne stroške v zvezi s pripravo predloga plakata nosi prijavitelj sam.

SESTAVA KOMISIJE
V imenovani komisiji za ocenjevanje prispelih del bodo sodelovali predstavniki OKS-a, Zveze ŠIS – Slovenskega paralimpijskega komiteja, podjetja Europlakata in Ministrstva za kulturo RS.

IZBOR ZMAGOVALNEGA PLAKATA 
Komisija bo najkasneje do 24. maja 2024 izbrala do 15 najboljših predlogov (po 5 v vsaki starostni kategoriji) in razglasila zmagovalce. Izbrane avtorje plakatov bo pozvala, da pošljejo ali dostavijo originalne izdelke.

NAGRADE

 • Skupini  / razredu, iz katerega v vsaki starostni kategoriji prihaja zmagovalno delo, OKS podarja olimpijske navijaške izdelke.
 • Zmagovalno skupino / razred, iz katerega prihaja zmagovalno delo v vsaki starostni kategoriji, Europlakat nagradi z „izletom oz. ekskurzijo presenečenja“ v terminu po dogovoru z vodstvom vzgojno-izobraževalnega zavoda.
 • Nagrajeni plakati bodo objavljeni na plakatnih površinah podjetja Europlakat v obdobju pred in med olimpijskimi igrami Pariz 2024 in paralimpijskimi igrami Pariz 2024.

OBJAVA REZULTATOV
Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletni strani www.olympic.si, na spletni strani www.europlakat.si in v medijih. Izbrani plakati bodo objavljeni tudi na javnih površinah po Sloveniji.

AVTORSKE PRAVICE
Plakat  mora  biti oblikovan  izključno  za  ta  natečaj.  Po izboru OKS-ZŠZ postane lastnik vseh materialnih avtorskih in sorodnih pravic, izhajajočih iz plakata, in sicer za ves čas njihovega trajanja ter prostorsko, časovno in kakorkoli drugače neomejeno, moralna avtorska pravica po ostane avtorju. OKS-ZŠZ materialne avtorske in sorodne pravice, izhajajoče iz plakata, lahko prenese na 3. osebo.

DODATNE INFORMACIJE
Olimpijski komite Slovenije, Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana. Elektronska pošta: plakat@olympic.si

Print Friendly, PDF & Email