Le nekaj časa je minilo, ko se je končala NLB WHEEL liga 2012-2013, ko se organizator Zveza paraplegikov Slovenije že pripravlja na novo sezono. Zato je vodja lige Gregor Gračner 21. junija 2013 v prostorih Zveze pripravil delovni posvet predstavnikov vseh udeležencev, ki naj bi v prihodnji sezoni v ligi sodelovali.

130626_nlb_wheel_02

Na visokem nivoju

Vodje ekip in druge udeležence sestanka je v imenu organizatorja nagovoril predsednik organizatorja Dane Kastelic in pripomnil, da naj bi liga kljub kriznim časom potekala na ustreznem in kvalitetnem nivoju.

Za tem so tehnični delegat Milan Lukan, vodja sodnikov Žarko Tomšič in vodja lige Gregor Gračner poročali o poteku lige in vseh pripombah, ki so se dogajale v času tekmovanja. Pripombe in predloge so podali tudi vodje ekip. Negativne, ki jih ni bilo veliko, bodo v naslednji sezoni odpravili. Za tem so sprejeli finančno poročilo in višino kotizacije za sezono 2013-2014.

Urnik tekmovanja

V nadaljevanju posveta so udeleženci predlagali pobude za sprejem Pravilnika lige in  sprejeli vrstni red ekip. Sprejeli so tudi urnik tekmovanja in določili organizatorja v posamičnem krogu. Pri usklajevanju urnika so imeli največ težav.

Zaradi finančne krize, ki pesti vse ekipe, je trenutno prijavljenih le pet ekip – KKI Sana, KK Zagreb, KKI Vrbas, Slovenija, Kärnten. Dogovorili so se, da bodo polfinalne tekme odigrali v Zagrebu, finalne pa v Ljubljani.

Tudi v tej sezoni bo ligo finančno podprla Nova ljubljanska banka, medijsko pa Kosarka.si – kjer je košarka doma. Tekmovanje bo potekalo po pravilih IWBF za ekipe z 14.5 igralnimi točkami in po turnirskem Bergerjevem sistemu, še doda Jože Globokar na spletni strani Zveze paraplegikov Slovenije.

Print Friendly, PDF & Email