Slovenski športniki paraolimpijci dosegajo vrhunske rezultate, število športnikov in športnic pa narašča. Aktivni in prisotni so na evropskih in svetovnih prvenstvih, kjer dostojno promovirajo Slovenijo. Vse skupaj je rezultat trdega dela in odrekanja. Na poti do uspehov morajo naši športniki prek številnih ovir, ki osebam brez invalidnosti niso poznane.

IMG_1091

Samozavest in fizična forma

Statistika WHO in Unicefa pravi, da število invalidnih oseb narašča, danes dosega 15% svetovne populacije. Zaskrbljujoč pa je podatek, da se le 2% teh ukvarja s športom, ki prinaša številne prednosti, predvsem pa krepi samozavest in izboljšuje fizično pripravljenost. Še več – naši paraolimpijci včasih tudi po 12 let ne koristijo zdravniških uslug, čeprav imajo pravico do njih glede na stopnjo invalidnosti. Bolj kot je stopnja razvoja družbe nižje, bolj se športnike invalide doživlja kot socialni primer. Posledično pa se šport invalidov ne razvija v skladu s potrebami, starši pa zaradi zaščitniškega mehanizma svojih otrok niti ne usmerjajo v šport. Otroci ostajajo izolirani. Prav zato bi radi s pomočjo aktivnosti prekinili ta začaran krog in pomagali staršem in mladim pri begu iz njega.

Zato želimo:
1. seznaniti javnost z uspehi športnikov paraolimpijcev
2. motivirati otroke invalide in njihove starše za ukvarjanje s športom, ob tem pa želimo spodbuditi še več tolerance celotne družbe ter prispevati k rušenje ovir med osebami z in brez invalidnosti.

:: Fotogalerija s Paraolimpijskega šolskega dneva v OŠ dr. Vito Kraigher (foto: Blaž Uršič/ZSIS-POK)

Že štiri leta na Hrvaškem

Odločili smo se za organizacijo Paraolimpijskih šolskih dni, ki že potekajo po desetih evropskih državah. Na Hrvaškem program izvajajo že štiri leta, v tem času se je več kot 52.000 mladih na 120 šolah seznanilo s paraolimpizmom. Ravnatelji, učitelj in pedagogi so navdušeni nad programom, pokazali pa so interes za kontinuirano sodelovanje pri tem projektu. V teku so tudi pogovori, da se paraolimpijski šolski dan vključi v kurikulum šol. Sistemsko spremembo percepcije in senzibilnost do športa invalidov je potrebno razvijati od otroštva naprej.

Prav zato pod motom »Kdor se igra, se ima rad« Zveza za šport invalidov – Paraolimpijski komite začenja s projektom Paraolimpijski šolski dan.  Že sam moto spodbuja skupno vključevanje v aktivnosti, skozi igro in šport pa se razlike najlažje pozabijo, igra in šport pa omogočata tudi sklepanje novih prijateljstev. Cilj projekta je promocija športa invalidov med otroki, vključevanje otrok z motnjami v razvoju v športne aktivnosti ter vzgoja novih generacij, kjer invalidi ne bodo več izolirana socialna skupina.

Začeli v Ljubljani

Ob podpori Zavarovalnice Triglav, ki se je pred nekaj meseci odločila za dolgoročno sodelovanje z Zvezo za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite, je bil danes v Osnovni šoli dr. Vito Kraigher v Ljubljani organiziran prvi Paraolimpijski šolski dan. V štirih urah programa so se učenci seznanili s športom invalidov. Po uvodnem nagovoru so bili razdeljeni v skupine, ki so si ogledale dokumentarni film o paraolimpizmu, potem so igrali nogomet z zavezanimi očmi in zvočno žogo, lotili so se tudi kegljanja ter igranja namiznega tenisa iz invalidskega vozička, igranja sedeče odbojke in boccie, preizkusili so se v gibanju z vozičkom prek vsakodnevnih ovir, kvizu in teku z zavezanimi očmi.

Damijan Lazar, predsednik ZSIS-POK:
»Predvsem obstaja želja in volja, da se predstavi mladim generacijam, da invalidnost in športniki invalidi niso tabu tema. Želeli smo dokazati, da morajo za svoje vrhunske dosežke prav tako vrhunsko vaditi. Šport invalidov je pomemben tudi za populacijo otrok, ki so nam danes prisluhnili. Skozi zabavo in igro so na tem uvodnem paraolimpijskem dnevu zagotovo spoznali nekaj novega. Prepričani smo, da bodo te svoje izkušnje prenesli na vrstnike in starše. Morda si v bližnji prihodnosti kak tak dogodek celo ogledajo v živo. Na koncu lahko izrazim le željo, da s temi paraolimpijskimi dnevi nadaljujemo po še več šolah v novem šolskem letu.«

IMG_1011

Primož Jeralič, slovenski paraolimpijec:
»Paraolimpijski dan, odlična ideja, da smo lahko širši javnosti povedali, kdo smo bili, kaj smo počeli in kdo smo in kaj smo postali. Mislim, da je pomembno, da se glas o nas širi, ker le tako bomo lahko pokazali in povedali, da so meje le v glavah in, da je šport invalidov lahko zelo intenziven in na visoki profesionalni ravni. Kajti vse preveč je laičnega vedenja, da gre za rekreacijo lažje oblike. Vsekakor pa je moja velika želja, da bi starši, ki imajo otroke in mladostnike s tako ali drugačno invalidnostjo, vključevali le te v športne aktivnosti.«

Gal Jakič, slovenski paraolimpijec:
»Premierno smo izvedeli Paraolimpijski šolski dan v novem formatu. Veseli smo, ker smo lahko paraolimpijci izobraževali otroke in jih seznanili s športom. Na ta način tudi rušimo bariere med družbo invalidov in družbo neinvalidov. Še boljše pa bo, ko bomo ta projekt razširili po Sloveniji.«

Luka Pušnik, direktor službe za korporativno komuniciranje Zavarovalnice Triglav:
»Triglav kot invalidom prijazna zavarovalnica venomer išče načine in poti, kako se okolju, v katerem poslujemo, čim bolj približati in prispevati k pozitivnim spremembam za družbo. Zato nas veseli, da lahko v sodelovanju z Zvezo za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite skozi paraolimpijske šolske dneve pokažemo moč športa in predstavimo inspiracijske športe mladim generacijam – nosilcem naše prihodnosti.«

Print Friendly, PDF & Email