ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE – PARAOLIMPIJSKI KOMITE (ZŠIS-POK)

Odbor za Paraolimpijske igre

Odbor za igre Deaflympics

Odbor za igre Specialne Olimpiade


Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite
Cesta 24. junija 23
1231 Ljubljana – Črnuče
Slovenija

Tel.: +386 1 53 00 891
Fax: +386 1 53 00 894
E-pošta: info@zsis.si
Splet: https://www.zsis.si

MATIČNA ŠTEVILKA: 5160677000
DAVČNA ŠTEVILKA: SI46127984
DAVČNI ZAVEZANEC: DA
TRR: SI56 0510 0800 0024 242

Za nakazila iz tujine:
Račun pri: ABANKA VIPA D.D. LJUBLJANA
Naslov: Slovenska 58 Ljubljana
Ime: ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE – PARAOLIMPIJSKI KOMITE
(številka računa: 05100-8000024242)
IBAN: SI56051008000024242
SWIFT: ABANSI2X

Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite (ZŠIS-POK) ima svoje začetke delovanja tesno povezane s športno dejavnostjo vojaških vojnih invalidov. V Zvezi vojaških vojnih invalidov (ZVVI) so ustanovili komisijo za šport, ki je začela organizirano skrbeti za športno-rekreativno, kasneje pa tudi za tekmovalno obliko športa.

Sprva le za člane ZVVI, postopoma pa se je dejavnost širila tudi na druge invalide in na njihove novo nastajajoče organizacije. Že leta 1952 je bilo izvedeno prvo republiško prvenstvo v smučanju, 1954 leta pa so bila republiška tekmovanja v kegljanju, namiznem tenisu, šahu in streljanju z udeležbo približno 200 invalidov. Ti športi, ob balinanju, tvorijo jedro najmnožičnejših športov, razvitih med invalidi v Sloveniji. Slovenski športniki so se uspešno udeleževali tudi državnih prvenstev v okviru takratne Zveze za šport invalidov Jugoslavije.

ZŠIS-POK z že omenjenim začetkom v komisiji vojaških invalidov je šla skozi veliko faz razvoja. Če je v začetku prevladoval šport izključno rekreativnega značaja, je tekom razvoja postopoma začel prevladovati tekmovalni, še kasneje pa tudi vrhunski šport invalidov.  21.10.1962 je bila ustanovljena Zveza za šport in rekreacijo invalidov.

Sedanja organiziranost ZŠIS-POK ima svoje korenine v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je 10 nacionalnih invalidskih organizacij odločilo, da ustanovijo novo ZŠIS-POK. Tako je ZŠIS-POK iz zveze invalidskih športnih društev postala zveza nacionalnih invalidskih zvez. Poverile so ji izvajanje športne dejavnosti na državnem nivoju in vse zadeve v zvezi z iskanjem, pripravo in nastopanjem najboljših slovenskih športnikov invalidov na uradnih mednarodnih tekmovanjih, kot so: evropska in svetovna prvenstva, svetovne igre in paraolimpijske igre.

Sedanje članice ZŠIS-POK so naslednje nacionalne invalidske organizacije:

ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE

ZVEZA DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE

ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE

ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE

SONČEK – ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE

SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ LJUDEM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE ( ZVEZA SOŽITJE)

DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE

ZVEZA DRUŠTEV CIV SLOVENIJE

DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV SLOVENIJE

ZVEZA DRUŠTEV VOJNIH INVALIDOV

ZVEZA INVALIDSKIH DRUŠTEV ILCO SLOVENIJE

DRUŠTVO LARINGEKTOMIRANIH SLOVENIJE

DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE

DRUŠTVO PARALITIKOV SLOVENIJE

ZŠIS-POK tako sedaj izvaja ali omogoča izvedbo okoli 30 državnih prvenstev in do 20 programov nastopov slovenskih športnikov invalidov na mednarodnih prvenstvih. V sistemu državnih prvenstev letno sodeluje preko 1100 udeležencev, mednarodnih prvenstev pa se udeleži okoli 130 reprezentantov letno.

Bilanca osvojenih medalj v obdobju od leta 1992 do vključno 2003 leta je naslednja: 81 zlatih, 87 srebrnih in 102 bronasti medalji. Upoštevane so le medalje osvojene na uradnih mednarodnih prvenstvih v vseh konkurencah, kjer nastopajo naši reprezentanti (telesni invalidi, slepi, gluhi, osebe z motnjami v duševnem razvoju in s cerebralno paralizo).

ZŠIS-POK je članica 17. mednarodnih športnih zvez za šport invalidov na evropski in svetovni ravni. Med njimi je najpomembnejša krovna organizacija za večino športa invalidov – Mednarodni paraolimpijski komite – International Paralympic Committee (IPC).

ZŠIS-POK je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, v katerem zastopa šport vseh invalidov v Sloveniji.

Print Friendly, PDF & Email