Aktivni, zdravi in zadovoljni2021-05-13T01:00:19+02:00

               Norway+Grants+-+JPGSVRSREKP

AZZ-logo-si

O projektu

Projekt Aktivni, zdravi in zadovoljni ima za cilj zmanjševanje neenakosti med invalidi in preostalo populacijo. Invalidi različnih starostnih skupin namreč niso zadostno telesno aktivni, zato so pri njih tveganja za nastanek bolezni večja. Ker je telesna aktivnosti po vseh mednarodnih in nacionalnih resolucijah ena od pomembnih aktivnosti za ohranjanje zdravja, moramo tej ciljni skupino omogočiti enake možnosti. Žal pa je dejstvo, da že za otroke in mladostnike invalide ni enakovredno omogočeno vključevanje v nacionalne programe športa in telesne dejavnosti, saj programi niso prilagojeni. Zato se pri invalidih že v zgodnji mladosti pojavlja neenakost in izključenost. Negativni vzorec in telesna nedejavnost pa se iz otroštva prenaša v ostala starostna obdobja. S projektom bomo razvili nove programe za vse starostne skupine invalidov. Poudarek pa je na otrocih in mladini. S projektom želimo dodatno usposobiti strokovni kader, ki bo lahko izvajal prilagojene programe. Posebne aktivnosti projekta pa se navezujejo na integracijo invalidov v redne programe športa, ki jih izvajajo športne in druge organizacije. Partnerji pri projektu bodo omogočali medresorsko sodelovanje in bodo za razvoj programov združili strokovnjake iz različnih področij. Posebej je potrebno izpostaviti partnerske organizacije iz Norveške, saj Norveška Slovenijo z vidika izvajanja športnih aktivnosti in integracije invalidov v šport močno presega.

O delovnih sklopih

Programi za otroke in mladino invalide

Pomemben delovni sklop aktivnosti projekta se navezuje na področje otrok in mladih invalidov, saj niso zadostno telesno dejavni, za kar je bilo ugotovljenih več dejavnikov. Med prednostne aktivnosti so v tem sklopu predvideni novi programi za invalide, ki pa se vsebinsko navezujejo na nacionalne programe športa otrok in mladine. Ti programi so Malo sonček, Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Šolska športna tekmovanja. Vsi navedeni programi bodo za ciljne skupine otrok in mladostnikov invalidov na novo pripravljeni in se bodo lahko izvajali v vrtcih, šolah, zavodih, domovih, centrih ter interesno tudi v okolju nevladnih organizacij. Programi bodo omogočali vključevanje otrok in mladostnikov invalidov v šport in gibanje ter bodo poleg neposredne vključenosti v telesno dejavnost, posredno prispevali k spoznavanju športa in gibanja, k navduševanju invalidov, da v svoje življenje čim bolj učinkovito vključijo telesno dejavnost. Programi bodo prijazno pripravljeni in uporabnikom omogočali prilagoditve glede na sposobnosti in zmožnosti otrok.

Programi za odrasle invalidne osebe in invalide starostnike

Telesna dejavnost je po podatkih mednarodnih in nacionalnih zdravstvenih in športnih organiazcij zelo pomemben dejavnik za ohranjanje zdravja. Ker so invalidi premalo športno in gibalno aktivni, je potrebno povečati možnosti za vključevanje v programe, žal pa je premalo tudi obstoječih programov in organizacij, ki bi omogočali vadbo za invalide. V sklopu dejavnosti za odraslo populacijo invalidov in invalide starostnike so predvidene dejavnosti vezane na pripravo celovitih programov za invalide v vsaj 10 različnih panogah, vključevanje invalidov v šport in nove prilagojene programe ter izredno pomembna dejavnost projekta, ki je vezana na integracijo invalidov v športne in druge organizacije, ki izvajajo športne in gibalne programe. S to dejavnostjo se bo razvijalo mrežo povezanih organizacij, ki so ponudniki športnih in gibalnih programov za invalide.

Usposabljanje strokovnih delavcev

Dejavnost usposabljanja strokovnih delavcev bo potekala na treh ravneh. Cilji projekta so dodatno usposobiti 500 strokovnih delavcev, ki bodo lahko izvajali prilagojene programe za invalide in osebe s posebnimi potrebami. Pri izvedbi programov izobraževanj bomo organizirali delavnice, na katerih se bodo lahko usposabljanj udeležili strokovni delavci, ki v svojih organizacijah izvajajo aktivnosti za invalide. Te organizacije obravnavamo na treh ravneh in sicer vzgojno izobraževalne institucije za redne programe, zavode, centre in domove, ki vključujejo osebe s posebnimi potrebami in invalide ter tretja raven nevladne športne in druge organizacije, ki izvajajo športne in gibalne aktivnosti. Delavnice bomo izvajali razpršeno po Sloveniji. Za vsako delavnic bomo pripravili izobraževalna gradiva, za predavatelje pa bomo izbirali predstavnike partnerjev projekta, zunanje strokovnjake in strokovnjake iz Norveške

“Romska skupnost se sooča s podobnimi problemi kot mi invalidi!”

By |27 junija, 2016|Categories: Aktivni, zdravi in zadovoljni, Projekti, Uncategorized @sl|

Zadnji večji dogodek v okviru projekta Aktivni, zdravi, zadovoljni je potekal minuli petek. Romska športna zveza Slovenije je pripravila okroglo mizo Promocija športa v romski skupnosti in pomen slednjega za romske otroke in mladino. Foto: [...]

AZZ: Promocija športa v romski skupnosti, potem pa nogometni turnir

By |23 junija, 2016|Categories: Aktivni, zdravi in zadovoljni, Projekti, Uncategorized @sl|

Zadnji večji dogodek v okviru projekta Aktivni, zdravi, zadovoljni se bo zgodil v petek, 24. junija. Romska športna zveza Slovenije pripravlja okroglo mizo Promocija športa v romski skupnosti in pomen slednjega za romske otroke in [...]

FOTO: ParaFest uspel, vrhunec dneva Đurić Vs Tahirovič

By |18 junija, 2016|Categories: Aktivni, zdravi in zadovoljni, Novice Rio, Projekti, Uncategorized @sl|

V ljubljanskem parku Tivoli je bilo v petek popoldne še bolj živahno kot običajno. Slovenski športniki invalidi so na prireditvi ParaFest pokazali pripravljenost pred paraolimpijskimi igrami v Riu in se tudi predstavili ljubiteljem športa. Dogodek se je končal [...]

FOTO + AVDIO: V Kamniku pika i projektu Aktivni, zdravi, zadovoljni

By |15 junija, 2016|Categories: Aktivni, zdravi in zadovoljni, Projekti, Uncategorized @sl|

Krovna zveza za šport invalidov ZŠIS POK je v preteklih mesecih vodila projekt Aktivni, zdravi in zadovoljni, s katerim so želeli spodbuditi razvoj športnih aktivnosti med invalidi v vseh starostnih kategorijah. Projekt so uspešno izpeljali, invalidom pa ponudili [...]

Judo na šolskem športnem tekmovanju

By |27 maja, 2016|Categories: Aktivni, zdravi in zadovoljni, Športna mreža enakih, Uncategorized @sl|

V letu 2016 se v sistem šolskih tekmovanj pridružuje tudi judo. V okviru projekta Aktivni , zdravi in zadovoljni so se mladi invalidi podali v borbo v sredo, 25.5.2016. Tekmovanje se je izvedlo s pomočjo [...]

Začenja se Mednarodni teden gibanja: izkoristite priložnost in naredite nekaj zase

By |23 maja, 2016|Categories: Aktivni, zdravi in zadovoljni, Projekti, Uncategorized @sl|

  Začenja se Mednarodni teden gibanja, ki je pomemben tudi za populacijo invalidov. Tokrat bodo na svoj račun prišli v sklopu vsem slovenske akcije v desetih slovenskih krajih, kjer bodo predstavili program Zdrava vadba. Teklo in [...]

Print Friendly, PDF & Email

test

fwdwwgiguwgh
Go to Top