Krovna zveza za šport invalidov ZŠIS POK je v preteklih mesecih vodila projekt Aktivni, zdravi in zadovoljni, s katerim so želeli spodbuditi razvoj športnih aktivnosti med invalidi v vseh starostnih kategorijah. Projekt so uspešno izpeljali, invalidom pa ponudili tudi nadaljnjo možnost športnega udejstvovanja.

Enakopravno vključeni

„S tem projektom smo doprinesli, da so se naši mladi invalidi lahko povsem enakopravno vključili v proces telesne vzgoje,“ je izpostavil Damijan Lazar, predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije Paraolimpijski komite. Poudaril je, da je projekt uspešno pripeljan do konca. V imenu gostitelja sklepne prireditve je zbrane nagovoril direktor Ciriusa Goran Pavlič, ki je ob tej priliki izpostavil zagnanost in prizadevnost svojega strokovnega tima, ki je v teh parih mesecih pripravil 19 dogodkov, ki se jih je udeležilo več kot 500 ljudi.

Korak naprej

“Projekt je bil zastavljen s ciljem vzpostavitev in izvajanja novih gibalnih programov za različne starosti invalidov, od predšolskega obdobja do starosti. V projektu smo želeli doseči tudi večjo usposobljenost strokovnih delavcev na področju športa, izobraževanja in zdravstva, ki soustvarjajo in vodijo gibalne programe na invalide. Pričakujemo, da bomo naredili korak naprej. Upamo, da bomo povabili čim več otrok, mladine in odraslih tudi v redno gibalnoaktivnost, ker bo to vplivalo tudi na dvig kakovosti njihovega življenja,” je o projektu danes na predstavitvi v zavodu Cirius v Kamniku dejala vodja projekta Tjaša Filipčič.

Partnerski projekt

Projekt je vodila zveza ZŠIS-POK, partnerji v projektu pa so bili Norveški finančni mehanizem, ki pospešuje integracijo invalidov v šport in športne organizacije (Valnesfjord Helsesportssenter), zavod URI Soča, Zavod za šport RS Planica, Center Dolfke Boštjančič Draga in Cirius Kamnik.

V okviru projekta pa so sodelovali tudi različni drugi izvajalci, strokovnjaki iz Cirius Vipava, Zavoda za slepe in slabovidne, ŠD invalid in SOS (Specialna olimpijada Slovenije).

Orodje za aktivacijo

“Projekt je bil uspešen, uspelo nam je zmotivirati in spraviti v gibanje veliko otrok, mladostnikov in odraslih, pokazali smo, da je gibanje zelo pomembno za psihofizičen razvoj človeka. O vseh skupinah invalidov lahko zdaj govorimo o športno aktivni populaciji, zdaj ni več razlik, obstajajo orodja, ki jih ta projekt ponuja izvajalcem športnih aktivnosti. Dajemo jim orodje, s katero lahko aktivirajo populacijo invalidov. Šport je en sam, le pojavlja se v različnih pojavnih oblikah,” pa je ocenil nekdanji paraolimpijec Gal Jakič, ki je bil koordinator tega projekta.

Med dosežki projekta so izpostavili izvedbo 20 prilagojenih programov Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, kjer je bilo vključenih veliko število otrok, učencev in mladostnikov invalidov, pripravo priročnika, kjer so zapisane vse prilagoditve gibalnih dejavnosti, prilagoditev in izvedbo programa Naučimo se plavati ter pripravo priročnika različnih športnih programov za odrasle in invalide starostnike.

Pomen izobraževanja kadrov

V okviru projekta so izvedli 30 programov za invalide, kjer je bilo vključenih 300 posameznikov, 20 srečanj s predstavniki invalidskih organizacij, ki skrbijo tudi za gibalno športne programe, v okviru usposabljanja pa so vsebine predstavili športnim pedagogom in specialnim pedagogom ter bodočim učiteljem razrednega pouka in bodočim specialnim pedagogom.

Sklepno druženje v Cirius Kamnik je s svojim plesnim nastopom popestrila tudi Selina Baranja.

AZZ-A4-header

Avdio izjave:

Damijan Lazar, predsednik ZSIS-POK:

Print Friendly, PDF & Email