Na Zvezi za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite si prizadevamo za razvoj, povezovanje in vključevanje športa in rekreacije invalidov v društva, klube ter nacionalne panožne športne zveze. Vabimo vas, da se s sodelovanjem v kratki anketi pridružite projektu razvoja športa in rekreacije invalidov v Sloveniji. Na podlagi posredovanih podatkov vas bomo obveščali o aktivnostih ter možnostih za boljše delovanje v prihodnje.

:: Anketa

Print Friendly, PDF & Email