Damijan Lazar ostaja predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije Paraolimpijskega komiteja. Tako so odločili delegati na volilni skupščini zveze, ki je potekala v sejni dvorani Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta – Soča. „Zahvaljujem sem delegatom za izkazano zaupanje. Pred nami je mandat, ki bo naši organizaciji prinesel strateške in strukturne spremembe. Predvsem pa želim, da nadaljujemo po začrtani smeri – z željo po vključevanju mladih v šport, ki jim bomo to omogočili prek kampov in razpisov. Poglobili bomo sodelovanje z društvi na lokalni ravni, precej rezerv imamo še pri Letnem programu športa. Potrebujemo mlado bazo športnikov,“ je poudaril 48-letni Lazar, ki bo zvezo vodil v prihodnjih štirih letih. Pri delu mu bosta pomagala novoizvoljena podpredsednika Gregor Gračner in Jakob Škantelj.

Zveza je za mandatno obdobje 2017 – 2021 dobila tudi nov upravni in nadzorni odbor ter častno razsodišče.

Predsednik ZŠIS-POK:
Damijan Lazar

Podpredsednika ZŠIS-POK:
Gregor Gračner (Zveza paraplegikov Slovenije) in Jakob Škantelj (Društvo študentov invalidov Slovenije)

Upravni odbor:
Danilo Papež (Zveza laringektomiranih Slovenije), Klavdij Glavina (Zveza multiple skleroze Slovenije), Ljubo Miličevič (Zveza Sožitje), Milena Selan (Zveza paralitikov Slovenije), Vasja Cimerman (Zveza društev vojnih invalidov Slovenije), Petra Zajc (Društvo revmatikov Slovenije), Gregor Gračner (Zveza paraplegikov Slovenije), Ivo Jakovljevič (Društvo distrofikov Slovenije), Franc Ožir (Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije), Jakob Škantelj (Društvo študentov invalidov Slovenije), Emil Muri (Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije), Maja Bobnar (Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo), Anton Petrič (Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije), Franc Bolte (Zveza delovnih invalidov Slovenije), Zoran Terglav (Zveza ILCO)

Nadzorni odbor:
Alojz Fidler (Društvo paralitikov Slovenije), Jože Okoren (Zveza paraplegikov Slovenije), Drago Šajn (Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije), Robert Žlajpah (Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije), Valter Golob (Zveza delovnih invalidov Slovenije)

Častno razsodišče:
Janez Hudej (Zveza paraplegikov Slovenije), Gregor Čižman (Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije), Slobodan Ristič (Zveza delovnih invalidov Slovenije), Ana Mohar (Združenje multiple skleroze Slovenije), Bojan Poredoš (Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo)

Pred začetkom skupščine je zbrane nagovoril mag. Robert Cugelj, direktor Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta – Soča. Izrazil je zadovoljstvo, ker je zveza izbrala prav njihove prostore za izvedbo skupščine. Pričakuje pa, da se bo nadaljevala kakovostno in zgledno sodelovanje med obema institucijama. Na skupščini pa so zbrani pozdravili tudi Franca Hočevarja. Dolgoletni direktor URI Soča je velik prijatelj in podpornik športa invalidov, za kar se mu je ZŠIS-POK oddolžil s priznanjem in zahvalo.

Foto: Blaž Uršič/ZŠIS-POK

Print Friendly, PDF & Email