Ta vikend bo v Ljubljani potekalo srečanje partnerjev v programu Erasmus+, ki je program Evropske unije za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020.  Sodeluje osem organizacij iz sedmih držav, ki so zbrani pod vodstvom nosilcev programa Zagrebškega športnega društva za šport invalidov, skupaj pa so vložili vlogo z naslovom Change Your Mindest – Sport4Everyone.

„Namen projekta je promocija prostovoljne športne aktivnosti z namenom socialnega vključevanja in izboljšanja življenjskega sloga. Cilj projekta je odkriti razloge za manjše vključevanje invalidov starih med 17 in 29 let v športne aktivnosti in najti načine, kako jih motivirati, da bi se v nadaljevanju več vključevali. Nagovarjali bomo mlade invalide, njihove družinske člane, družinske zdravnike in fizioterapevte ter športne pedagoge, ki z mladino delajo po šolah,“ pove Špela Rozman Dolenc, strokovna sodelavka Zveze za šport invalidov Slovenije Paraolimpijski komite.

Projekt vodi projektna ekipa 17 oseb, 3 predstavniki nosilca in po dva iz vseh drugih organizacij.

Multinacionalno in multikulturalno

„Marca smo imela v Rimu uvodno srečanje, dogodek v Ljubljani pa je namenjen izmenjavi izkušenj in dobrih praks, kako k problemu pristopajo ostali partnerji. Pregledali bomo do sedaj opravljeno delo in se dogovorili, kako bomo izvajali praktične aktivnosti. Tim strokovnjakov iz vrst družinskih zdravnikov, fizioterapevtov in športnih pedagogov je po naročilu nosilca projekta izdelalo načrt, kako se lotiti spreminjanja miselnosti in povečati vključenost mladih invalidov v prostočasne športne aktivnosti. Ker gre za multinacionalni in celo multikulturni projekt, je vsak od partnerjev zadolžen, da poišče pet strokovnjakov, prav tako iz vrst družinskih zdravnikov, fizioterapevtov in športnih pedagogov, da pripravljen načrt prilagodijo in izvedejo delavnice ter okrogle mize. Vsekakor si obetamo, da bomo v času projekta ugotovili ključne vzroke za manjšo športno aktivnost mladih invalidov ter poiskali predloge, kako se lotiti odpravljanja težav. Od strokovnjakov, ki bodo aktivno vključeni v projekt, pričakujemo strokovno podporo pri osveščanju stroke, družinskih članov in predvsem mladih invalidov, da je šport nujni element zdravega življenjskega sloga in da prilagojena športna aktivnost invalidom ne škodi, temveč jim pomaga pri skrbi za boljše počutje, zdravje in socialno vključenost,“ še doda naša strokovna sodelavka.

Dostop do mladih invalidov

V času projekta bo nastala spletna stran, kjer se bodo zbirale informacije o športnih programih, ki so na voljo. Veliko aktivnosti v projektu je namenjenih osveščanju in komuniciranju z letaki, dogodki, okroglimi mizami, delavnicami, video klipi,… Na ZŠIS-POK upamo, da bomo skozi projekt uspeli dostopati do mladih invalidov, ki jih do sedaj še ne poznamo in niso v naših športnih programih. Radi bi razširili bazo otrok in mladostnikov invalidov, ki bi prepoznavali pomembnost športa in jim pokazali, da imajo možnost postati tudi vrhunski športniki invalidi.

 

Print Friendly, PDF & Email