Maribor je gostil uvodni posvet na projektu “Aktivni, zdravi in zadovoljni”, ki je sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma. Gre za projekt integracije invalidov v šport in športne organizacije z namenom zmanjševanja neenakosti v zdravju. Posveta o športni vzgoji za otroke s posebnimi potrebami z naslovom “Učenci s težavami in pouk športne vzgoje” se je udeležilo 80 slušateljev, ki delujejo kot učitelji športne vzgoje v rednih vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Dr. Boro Štrumbelj, Fakulteta za šport, Ljubljana je v svojem predavanju predstavil Šport otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Matjaž Florjančič, CUDV Draga je spregovoril o učencih z motnjami v duševnem razvoju in športni vzgoji. Irena Lamovec, CIRIUS, Kamnik, je govorila o učencih z motnjami v gibalnem razvoju in športni vzgoji. Gašper Tanšek, Jana Hrastovšek, mag. Nina Čelešnik Kozamernik, Anja Pečaver, vsi ZSSM, Ljubljana, so predstavili Osnovne smernice za učitelje športne vzgoje, ki poučujejo slepe/slabovidne otroke. Neža Adamič, magistrska študentka Fakultete za šport in prostovoljka na Oddelku za projektne dejavnosti Centra Janeza Levca Ljubljana, je govorila o mednarodnem festivalskem letu »Igraj se z mano«. Dr. Tjaša Filipčič, UL, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, dr. Vesna Štemberger, UL, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, Neža Lončar, samostojna raziskovalka pa so zbrane seznanili z ocenjevanjem učencev s posebnimi potrebami pri predmetu Šport.

Tjaša Filipčič, vodja projekta AZZ:
„Gibalno/športna dejavnost ima pomembno vlogo v kvaliteti življenja posameznika. Žal ugotavljamo, da smo prebivalci Slovenije premalo gibalno aktivni. Gibalna neaktivnost je lahko vzrok številnim boleznim, ki so fizične ali psihične narave. Še posebej so premalo gibalno aktivne osebe s posebnimi potrebami. Včasih je vzrok nemotiviranost posameznika, drugič pomanjkanje prilagojenih programom vadbe, kamor bi se osebe s posebnimi potrebami vključile. Zato je cilj projekta, da pripravimo nove gibalno/športne programe in povečamo in prilagodimo možnosti športnega udejstvovanja v obstoječih. Programi bodo zastavljeni tako, da bomo nudili vključitev vsem, ne glede na njihovo invalidnost (gibalno oviranim, osebam z motnjo v duševnem razvoju, slepim/slabovidnim, gluhim/naglušnim). Še posebej bomo pozornost namenili najmlajšim in šolarjem. V zgodnjem obdobju je možnost razvijanja zdravega življenjskega sloga (kamor spada tudi gibanje) še posebej pomembna. Ker pa za gibanje nikoli ni prepozno, bomo razvili in prilagodili gibalne programe za odrasle invalide in starostnike.“

Gal Jakič, koordinator projekta AZZ:
„1. posvet projekta Aktivni, zravi in zadovoljni je pokazal prve sadove dela projektne skupine, ki je svoj projekt predstavila prisotnim športnim pedagogom. SPriročnikom za izvajanje interesnih programov športa otrok, mladine in odraslih s posebnimi potrebami se premikamo v smeri športne dejavnosti za vse oblike invalidnosti, kjer nihče ne bo izvzet iz redne športne dejavnosti za ohranjanje zdravja in izboljševanje kvalitete življenja. Priročnik bo kot orodje na voljo vsem športnim pedagogom, strokovnim delavcem v zavodih in centrih za osebe s posebnimi potrebami, individualnim športnim delavcem in zainteresirani javnosti, ki bo v prihodnje pisala boljšo prihodnost športa za vse.“

Uradno vabilo:
20151120 – AZZ 1. posvet program

1101_azz_tabela

Print Friendly, PDF & Email