Leto 2017 bo zagotovo ostalo z zlatimi črkami zapisano v slovensko zgodovino športa invalidov. Pa ne le zavoljo številnih uspehov, ki jih beležijo naše ekipe, tekmovalke in tekmovalci. Pomemben korak je bil narejen na področju urejanja statusnih pravic naših športnic in športnikov. Ob tem velja izpostaviti velike napore ter prizadevanja Damijana Lazarja, predsednika Zveze za šport invalidov Slovenije Paraolimpijskega komiteja. Predsednik Lazar je v dr. Maji Makovec Brenčič, ministrici za izobraževanje, znanost in šport našel pravega sogovornika, ki je prisluhnil športu invalidov, ki z novima pravnima aktoma zavzema enakopravno mesto v družbi.

Odmevna in pomembna zakona

Poslanci državnega zbora so v tretji obravnavi sprejeli nov zakon o športu, ki je tako nadomestil prejšnjega iz leta 1998. Po sprejetem Zakonu o športu je državni zbor sprejel tudi zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne športne dosežke. Ki vključuje in ustrezno obravnava tudi športnike invalide. Kandidati za izjemne pokojnine bodo tako postali nosilci medalj z olimpijskih in paraolimpijskih iger, olimpijade gluhih in šahovske olimpijade, nosilci medalj s svetovnih prvenstev v olimpijskih športih ter športni delavci in športniki prejemniki Bloudkovih nagrad.

Prisluhnili predlogom in prepoznali sistemsko rešitev

„Sprejetje obeh zakon je pomemben mejnik za šport invalidov! Športniki invalidi smo prvič v zgodovini enakopravno umeščeni v zakon, z zakonom o dodatku k pokojnini za delo in izjemne športne dosežke pa smo tudi enakovredno nagrajeni za svoje dosežke na mednarodnih prizoriščih. To je velik korak in pozitivno sporočilo mladim invalidom, da stopajo pa enaki poti kot vsi vrhunski športniki v Sloveniji. Zahvala gre ministrici dr. Maji Makovec Brenčič in direktoratu na MIZŠ, da so prisluhnili našim predlogom in jih prepoznali kot sistemsko rešitev športa. Tako tudi naša ZŠIS-POK postaja krovna organizacija za področje športa invalidov,“ je pozitivne tektonske premike urejanje statusnih pravic športnic in športnikov komentiral Damijan Lazar, predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije Paraolimpijski komite.

Krovna športna organizacija

Prvič v zgodovini države ima šport invalidov enakovredno mesto v zakonu o športu, ki v 2. členu definira šport invalidov. V 42. členu Zveza za šport invalidov Slovenije Paraolimpijski komite postaja krovna športna organizacija, ki je del mednarodnega paraolimpijskega gibanja in povezuje nacionalne invalidske organizacije na področju športa invalidov v Republiki Sloveniji. 35. člen Zakona o športa določa pravice, ki jih dobi vrhunski športnik, torej tudi invalid vrhunski športnik. Te pravice zadevajo področja šolanja, vzgoje, izobraževanja, zdravstvene preventive in zdravstvenega zavarovanja. Vrhunski športnik ima poleg pravic iz prvega odstavka tega člena tudi pravico do zaposlitve v javnem sektorju v skladu s 63. členom tega zakona. Vrhunski športnik, ki je dobitnik olimpijske, paraolimpijske, medalje z olimpijade gluhih, medalje s šahovske olimpijade ali medalje s svetovnih prvenstev v olimpijskih kolektivnih športnih panogah ali olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, ima poleg pravic iz prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka tudi pravico: 1. do povračila stroškov izobraževanja za pridobitev izobrazbe po javnoveljavnih izobraževalnih programih v Republiki Sloveniji, in sicer enkrat na vsaki ravni 16 izobraževanja, ki si je še ni pridobil, ali usposobljenosti za strokovno delo v športu po tem zakonu, in 2. do izjemne pokojnine.

Aktivna vloga ZŠIS-POK

Zavoljo konkretnega izboljšanega statusa ZŠIS-POK zvezi pripadajo številne pravice in ugodnosti. Na osnovi 38. člena Zveza za šport invalidov Slovenije Paraolimpijski komite predlaga enega člana strokovnega sveta, ki ima 17 članov, ki jih vlada imenuje izmed uveljavljenih strokovnjakov in športnih delavcev s področja športnih programov. ZŠIS-POK ima po 52. členu ZOŠ tudi člana akreditacijske komisije, ki jo za dobo petih let imenuje vlada.

Print Friendly, PDF & Email