Obveščamo Vas, da se je v skladu s sklepom 7. korespondenčne seje Upravnega odbora ZŠIS-POK,  dne 25. januarja letos sestala Kandidacijska komisija ZŠIS-POK in pričela z aktivnostmi v zvezi s postopkom evidentiranja kandidatov za organe ZŠIS-POK v novem mandatu 2017-2021. Kandidacijski postopek se prične z datumom 15. Februar 2017.

Objavljamo dopis s prilogami, ki je bil poslan elektronsko in fizično po navadni pošti vsem članicam ZŠIS-POK. Rok za oddajo pravilno izpolnjenega kandidacijskega lista je 24. marec 2017. Vso razpisno dokumentacijo si lahko preberete na spodnjih povezavah.

:: Dopis članicam ZŠIS-POK
:: Kandidacijski list
:: Statut

Print Friendly, PDF & Email