Poslanci državnega zbora so v tretji obravnavi sprejeli nov zakon o športu, ki bo tako nadomestil prejšnjega iz leta 1998. Za zakon je izmed 75 navzočih glasovalo 40 poslank in poslancev, proti pa jih je bilo 14.

Usklajen s civilno sfero

Med ključnimi cilji novega zakona o športu je ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič pred glasovanjem prejšnji teden navedla povečanje dostopnosti državljanov do gibalnih dejavnosti in nujno potrebne posodobitve zakonske ureditve v skladu z novimi razmerami v športu doma in po svetu. Pojasnila je, da je zakon plod dolgega dela in je večinoma usklajen s civilno športno sfero, soglasno ga je podprl strokovni svet za šport, dobil je tudi pozitivno mnenje Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).

Zaposlovanje tudi za športnike invalide

Zaposlovanje športnikov bo po novih določilih zakona urejeno za celoten javni sektor, tudi za lokalne skupnosti ter tudi za športnike invalide. Doslej je bilo nekaj prek 110 športnikov in trenerjev zaposlenih le na ministrstvih za notranje zadeve (policija), obrambo (vojska) in za finance (carina).

„Danes je praznik za šport invalidov! Sprejet je nov Zakon o športu. Športniki invalidi smo prvič v zgodovini enakopravno umeščeni v zakon. To je velik korak in pozitivno sporočilo mladim invalidom, da stopajo pa enaki poti kot vsi športniki v Sloveniji. Zahvala gre ministrici dr. Maji Makovec Brenčič in direktoratu na MIZŠ, da so prisluhnili našim predlogom in jih prepoznali kot celostno rešitev tudi našega segmenta športa. Tako tudi naša ZŠIS-POK postaja krovna organizacija za področje športa invalidov. Zahvala vsem, ki ste pripomogli, da se lahko danes veselimo zgodovinskega dne za šport invalidov,“ je ob tem dogodku povedal Damijan Lazar, predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije Paraolimpijski komite.

Športne organizacije bodo lahko po navedbah pristojnega ministrstva sredstva tako na lokalni kot na državni ravni dobile neposredno po sprejetjih proračunov. Doslej se je namreč mnogokrat primerilo, da je država sredstva razdelila šele pol leta po začetku koledarskega leta ali še pozneje in so morale zveze in društva za to obdobje najemati tudi kredite.

Podrobneje se ureja področje izobraževanja, tudi zato, da bi bila druga kariera aktivnih športnikov olajšana in s tem omogočen lažji prehod v običajno življenje po sicer sorazmerno kratkih športnih karierah, v kateri si ogromna večina športnikov ne more zagotoviti dovolj sredstev za preostalo življenje.

Na temelju nacionalnega programa športa do leta 2023

Zakon uvaja komisijo za akreditacijo programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu ter podrobno ureja to področje. Večja pooblastila dobiva inšpekcija, v zakonu so podrobno navedene evidence ter njihovo vodenje, kot sta razvida poklicnih športnikov in strokovnih delavcev v športu. Zavod za šport Planica bo odslej le Zavod za šport, ki pa bo še naprej skrbel za Nordijski center Planica pa tudi za druge strokovne in administrativne naloge.

Ministrica Makovec Brenčičeva je dejala tudi, da je vsebina novega zakona o športu nastajala na temelju nacionalnega programa športa do leta 2023, ki so ga 2. aprila 2014 v DZ potrdili soglasno. Vlada je nekaj mesecev pozneje, 26. avgusta, sprejela tudi izvedbeni načrt, ki daje ustrezne upravljalne podpore izvajalcem programa, kot so športna društva, športne zveze, javni zavodi, šole, zasebniki …

Nacionalni program zajema področja športnih programov od športa za najmlajše, vrhunskega športa in rekreacije, športnih objektov in naravnih površin za šport, razvojnih dejavnosti, organiziranosti v športu, športnih prireditev in promocije športa, dopinga in prirejanja izidov, družbene in okoljske odgovornosti v športu ter podpornih mehanizmov za izvedbo športnih programov. Mnoga področja sedaj podrobneje ureja novi zakon, nekatera pa ostajajo odprta, kot je denimo zavarovanje športnikov in preventivni zdravstveni pregledi, ker ti posegajo v druga ministrstva in so tudi del drugih zakonskih aktov, so še zapisali pri Slovenski tiskovni agenciji.

Print Friendly, PDF & Email