ZAHVALA!

Leto, ki smo ga največkrat omenjali kot paraolimpijsko leto, je bilo po mnenju strokovne javnosti kljub nekaterim pomanjkljivostim za šport invalidov uspešno, in sicer tako v rezultatskem kot organizacijskem pogledu. Razveseljivo je, da se število športnikov invalidov povečuje na lokalni kot nacionalni ravni.

Veliko Vlogo pri tem gre pripisati tudi medijem, ki so sproti poročali o uspehih športnikov invalidov, čeprav je tu še ogromno rezerve. pa ne gre kazati s prstom le na medije, na nas samih je, da preverimo svoj prispevek k še uspešnejši obveščenosti širše javnosti o naših dejavnostih.

Ob zaključku leta 2016 be se vsem radi zahvalili za prispevek k realizaciji naših programov, predvsem pa (naj omenimo le nekatere) lokalnim in nacionalnim invalidskim organizacijam, njihovim organom in vodjem športnih aktivnosti, našim zvestim trenerjem in pomočnikom, stalnim in občasnim z zunanjim sodelavcem, svojcem športnic in športnikov, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, Fundaciji za šport, OKS-ZŠZ, URI-Soča, Thermani Laško, vsem sponzorjem in donatorjem, medijem, strokovni službi ZŠIS-POK in drugim, ki so bili prav tako ves čas z nami.

Predsednik ZŠIS-POK
Damijan Lazar

Podpredsednik ZŠIS-POK in predsednik KTŠ
Jože Okoren

Print Friendly, PDF & Email