Minuli vikend v Ljubljani potekalo srečanje partnerjev v programu Erasmus+, ki je program Evropske unije za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020.  Sodeluje osem organizacij iz sedmih držav, ki so zbrani pod vodstvom nosilcev programa Zagrebškega športnega društva za šport invalidov, skupaj pa so vložili vlogo z naslovom Change Your Mindest – Sport4Everyone.

Širok diapazon aktivnosti

„Srečanja se je udeležilo 15 oseb, predstavniki vseh osmih partnerjev iz sedmih držav. Nosilci projekta, Zagrebška športna zveza za invalide, je do srečanja pripravila načrt motiviranja ciljnih skupin. Največji poudarek tega srečanja je bil ravno na razumevanju začrtanih pristopov. Naša prioritetna naloga v poletnih mesecih je identificiranje ustreznih strokovnjakov s področja medicine, fizioterapije ter športa ter njihova vključitev v projekt. Dodatno moramo najti ustreznega športnika invalida, ki bo glavni motivator ter predstavnika nevladne organizacije s področja športa. Naloga vseh petih strokovnjakov bo priprava gradiv za izvedbo delavnic in okroglih miz. V času projekta moramo namreč izvesti delavnico za mlade invalide ter njihove starše, osebne ter šolske zdravnike in za športne pedagoge. Namen delavnic bo opolnomočenje ciljnih skupin, da postanejo ali aktivni v športu ali pa aktivni promotorji vključevanja mladih invalidov v športne aktivnosti z namenom izboljševanja zdravja in manjšanja socialnih razlik. Izvedli bomo tudi dve okrogli mizi, kjer bomo soočili mlade invalide, starše, zdravnike, športne pedagoge, politične odločevalce ter predstavnike športnih organizacij. Namen dogodkov bo vzpostavitev dialoga med skupinami ter opozarjanje na pomen športne aktivnosti kot zdravega načina življenja,“ je po delovnem vikendu v Ljubljani povedala Špela Rozman Dolenc, vodja projekta in strokovna sodelavka Zveze za šport invalidov Slovenije Paraolimpijskem komiteju.

Hrvaška in makedonska izkušnja

Mirela Šikoronja je vodja projekta. Danes deluje kot generalna sekretarka Zagrebške športne zveze za invalide, hkrati pa je glavna trenerka hrvaške para namiznoteniške reprezentance. Na posvetu v Ljubljani je spomnila, da so podobni ideji projekta govorili že na enem od posvetov pred štirimi leti v Berlinu. Zaveda se pomena in izzivov, ki jih projekt prinaša. „Opazila sem, da moramo predvsem izobraževati starše, da se sprostijo in omogočijo otrokom, da se ukvarjajo s športom,“ je povedala izkušena Mirela Šikoronja.

„Veseli smo, ker smo del tega projekta. Prepričan sem, da nima samo Makedonija teh težav, ampak jih imamo vsi podobne probleme: mlade spraviti ven iz hiš in jim omogočiti ukvarjanje s športom ter telesno aktivnost. V prvi vrsti zavoljo tega, da si izboljšajo zdravstveno stanje in počutje. Morda pa se nekaj teh, ki bodo začeli s športom torej nagovarjamo mlade, ki niso v trenažnem procesu, odloči in se začnejo resno ukvarjati s športom, morda celo trenirati,“ pa o namenu in poslanstvu projekta razmišlja Branimir Jovanovski, predsednik Makedonskega paraolimpijskega komiteja.

Ko spregovorijo starši

„Ocenjujem, da je to zelo pomemben projekt. Sama imam sina, ki je imel težave v razvoju. Še vedno jih ima, a smo jih ravno zahvaljujoč športu skoraj večino odpravili. Iz otroka, ki ni govoril, smo s pomočjo športa prišli do otroka, ki ima pozitivno samopodobo z zgrajeno samozavestjo. Danes je vesel otrok, ki želi z vsakomur govoriti,“ pa je svojo izkušnjo opisala Ivana Tarade, ki je vključena v projekt s strani nosilcev za izvedbo aktivnosti. Opozorila je, da morajo biti starši zgled otrokom, ki se bodo s pomočjo športa lažje socializirali.

„Pričakujem, da bomo uspeli v prihodnjih mesecih implementirati številne ideje, ki so se pojavile na našem srečanju. V multikulturnem okolju dobrih idej ne manjka, vse pa imajo isti cilj: promovirati šport med osebami s posebnimi potrebami,“ je po srečanju razmišljal Nenad Borković, asistent na projektu.

Print Friendly, PDF & Email